Tuesday, May 17, 2016

Koostöös peitub jõud

Külaselts MUHVi 18.tegevusaasta jooksul on toimunud rohkesti erinevaid seltsiüritusi ning osadest on saanud lausa tunnusüritused. Aastatel 1998 – 2010 toimus iga-aastane traditsiooniline suvine loomeüritus KS MUHV kunstipäevad Valgul. Kunstipäevad olid üheks oluliseks kogukonda liitvaks ühisürituseks, mille planeerimisel ja tegevuste läbiviimisel kaasati otseselt kogukonnaliikmeid.

Külaselts MUHV ja Hiiumaa Pärimusait soovivad taaselustada ühte Emmaste valla populaarsemat kogukonnale suunatud loomeüritust, kuhu kaasame lisaks MUHVi külade piirkonnale ka Emmaste ja seal ümbruses olevad külad. Taaselustades võtame kaasa eelnevast erinevaid kunsti- ja käsitöö õpitubasid (maalimine, vanapaberist punumine, karpide-kaartide meisterdamine, decoupage tehnika jt) lisades sinna tegevusi ka muusikavaldkonnast (kontsert-jutustused, laulumängud, rütmipillid, tantsuklubid). Uuendatud kujul toimuvad sel aastal „XIII kogukonna muusika- ja kunstipäevad” Valgu seltsimajas ja Emmaste Pärimusaidas. Suure rõõmuga kutsume kõiki osalema, vaid ühiselt loome ajas kestvad mälestusi koostegemise rõõmust.

TÄISPROGRAMM
(Korraldajatel on õigus teha programmis muudatusi)

2.juuli 2016
Valgu seltsimaja
11.00 Valev Sein - maalimise meistriklass
11.00 Lastele – paberist loomaaaed

Emmaste Pärimusait
15.00 Kontsert-jutustus „Meri eesti pärimuses” - TÜVKA pärimusmuusika tudengid
18.00 Tantsuklubi – TÜVKA pärimusmuusika tudengid

23.juuli 2016
Valgu seltsimaja
11.00 Suvised lilleseaded – Vaike Viesemann
12.00 Suvised küünlalaternad – Kaie Pranno/Jane Üksik

Emmaste Pärimusait

15.00 Parmupilli õpituba – Svetlana Reinmets
16.30 Djembede õpituba – Svetlana Reinmets
18.00 Tantsuklubi – Pärimusmuusika tudengid

30.juuli 2016
Valgu seltsimaja

11.00 Vanapaberist korvide punumine – Tiina Lepa
12.00 Karpide ja kaartide meisterdamine – Kristel Pisa

Emmaste Pärimusait

15.00 Pärimuslikud laste laulumängud
16.30 Pilli meisterdamine
18.00 Tantsuklubi – Pärimusmuusika tudengid

Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Kaie Pranno, projektijuht
Heli Üksik, KS MUHV

No comments:

Post a Comment